Arefe günü oruç tutanların, iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin diğeri gelecek senenin günahıdır... Hadîsî Şerif

siberdevletccnakoaksiyelteknoarsiv00yedinickcenteryuksek-sadakatprocinkackarbali
sibelgollusevera76garip51kaanil